Nawrócił się w wieku osiemnastu lat, rok później przyjął chrzest wiary. W czasie studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1962-1966) doświadczył chrztu w Duchu Świętym i zaczął udzielać się w pracy katechetycznej i młodzieżowej oraz usługiwać jako kaznodzieja.

Pastor krakowskiego Zboru „Betlejem” (1976-1987), członek Rady Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego i prezbiter zielonoświątkowych zborów okręgu południowego (1981-1987), zastępca prezbitera naczelnego odpowiedzialny za duszpasterstwo i nauczanie w Kościele Zielonoświątkowym (1987-1996), redaktor naczelny miesięcznika „Chrześcijanin” (1992-2001), prezbiter okręgu wschodniego (1996-2000), okręgu centralnego
(2001-2004 i 2008-2012), pastor I zboru w Łodzi (2003-2007), dyrektor wydawnictwa Agape (2005-2012).
Obecnie jest pastorem zboru „Dobra Nowina” w Pruszkowie.

 


Folder główny/Kazania/Sosulski Kazimierz

Sortuj pliki i foldery wg: Daty dodania / Alfabetycznie


FolderCykle tematyczne

04/05/2020 23:17:51

FolderKazania

04/05/2020 23:19:57
    www.radiopielgrzym.pl     Admin Panel                 Copyright © 2010 Radio Pielgrzym                   Generuj       redakcja@radiopielgrzym.pl