Nawróciłem się w Bielsku-Białej w 1990 roku. Bóg uwolnił mnie od wielu grzechów i ochrzcił Duchem ¦więtym.

Chrzest wiary przyjmowałem w 1991 roku w Cieszynie. Służyłem na misjach w Rosji, Meksyku, Kaukazie

i przede wszystkim jako kapelan więzienny w Estonii, gdzie od podstaw zakładali¶my zbór i pierwsz± w b. ZSRR Szkołę Biblijn± w więzieniu.

Od 1996 roku pełnię służbę Pastora Zboru w Chełmie.


Folder główny/Kazania/Kulec Miroslaw

Sortuj pliki i foldery wg: Daty dodania / Alfabetycznie


FolderCykle tematyczne

22/06/2020 20:17:01

FolderKazania

04/05/2020 23:01:39
    www.radiopielgrzym.pl     Admin Panel                 Copyright © 2010 Radio Pielgrzym                   Generuj       redakcja@radiopielgrzym.pl