Urodził się w 1946 r. w Gdańsku. W 1963 r. na kursie młodzieżowym Ostróda-Gdańsk pod wpływem zwiastowania br. E. Czajko przeżył osobiste spotkanie z Bogiem.

W lipcu 1966 r. przyjął chrzest wiary w Gdańsku. Studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie na pierwszym roku przeżył chrzest w Duchu Świętym. Miało to decydujące znaczenie dla jego przyszłego kaznodziejstwa.

Pastor zboru w Bydgoszczy od 1981 r. Wierny temu powołaniu do dziś. Mąż i dziadek zakochany - w Biblii.


Folder główny/Kazania/Jozefowicz Zdzislaw

Sortuj pliki i foldery wg: Daty dodania / Alfabetycznie


Folder 2018 - 2019

13/10/2019 17:28:34

FolderCykle tematyczne

04/01/2019 19:26:20

FolderKazania 2015 - 2017

25/12/2017 19:23:59

FolderKazania 2014

27/01/2015 18:14:14

FolderKazania 2008 - 2013

03/02/2014 12:42:18
    www.radiopielgrzym.pl     Admin Panel                 Copyright © 2010 Radio Pielgrzym                   Generuj       redakcja@radiopielgrzym.pl