Prezbiter Jan Guńka urodził się 8 marca 1926 r. w Cieszynie i wychowywał się w domu odrodzonych duchowo chrześcijan. W dniu 26 grudnia 1947 r, przeżył duchowe odrodzenie. Chrzest wiary przyjął 31 lipca 1955 r., a chrzest w Duchu Świętym przeżył w październiku 1959 r. Pełniąc funkcję sekretarza Rady Zborowej, był długoletnim kaznodzieją w zborze cieszyńskim. W latach 1978 – 1984 r. aktywny w zborach  Stanowczych Chrześcijan. W następnym okresie poświęcił się służbie wykładowcy Słowa Bożego w całym kraju, w rożnych denominacjach o charakterze zielonoświątkowym. W latach 1991 do 1994 był wykładowcą religioznawstwa w Misyjnym Seminarium Biblijnym w Cieszynie.

Ukończył wyższe studia techniczne. Żonaty. Ojciec czwórki  dzieci.Folder główny/Kazania/Gunka Jan

Sortuj pliki i foldery wg: Daty dodania / Alfabetycznie


FolderKazania

04/05/2020 22:55:50

FolderCykle tematyczne

04/05/2020 22:55:16
    www.radiopielgrzym.pl     Admin Panel                 Copyright © 2010 Radio Pielgrzym                   Generuj       redakcja@radiopielgrzym.pl