Urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej. W piętnastym roku życia przeżyłem powołanie by naśladować Jezusa. Złożyłem wszystkie swoje grzechy pod krzyżem i poświęciłem swoje życie Bogu.

Po skończeniu szkoły średniej zostałem mistrzem szkoleniowym w branży maszynowej a następnie kierownikiem warsztatów remontowych. W 33 roku życia zostałem powołany do służby kaznodziejskiej w ramach BJB na Słowacji i pozostawałem w tej służbie 15 lat.

Obecnie jestem kaznodzieją samodzielnym. Moja służba ewangelii obejmuje całą Europę Środkową. Jej celem jest wzywanie młodych i starszych a także dzieci do oddania swego życia Panu Jezusowi Chrystusowi i zachęcanie do naśladowania Go. Na te wezwania reagują ludzie różnego wieku i znajdują sens swojego życia.


Folder główny/Kazania/Barkoci Aleksander

Sortuj pliki i foldery wg: Daty dodania / Alfabetycznie


FolderCykle tematyczne

14/03/2017 15:05:37

FolderKazania 2015 - 2017

26/10/2017 17:07:48

FolderKazania do 2014

14/03/2017 15:43:44

FolderKonferencje w Polkowicach

14/03/2017 15:46:42

FolderWczasy rodzinne zboru w Polkowicach

14/03/2017 15:50:03
    www.radiopielgrzym.pl     Admin Panel                 Copyright © 2010 Radio Pielgrzym                   Generuj       redakcja@radiopielgrzym.pl