Urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej. W piętnastym roku życia przeżyłem powołanie by naśladować Jezusa. Złożyłem wszystkie swoje grzechy pod krzyżem i poświęciłem swoje życie Bogu.

Po skończeniu szkoły średniej zostałem mistrzem szkoleniowym w branży maszynowej a następnie kierownikiem warsztatów remontowych. W 33 roku życia zostałem powołany do służby kaznodziejskiej w ramach BJB na Słowacji i pozostawałem w tej służbie 15 lat.

Obecnie jestem kaznodzieją samodzielnym. Moja służba ewangelii obejmuje całą Europę Środkową. Jej celem jest wzywanie młodych i starszych a także dzieci do oddania swego życia Panu Jezusowi Chrystusowi i zachęcanie do naśladowania Go. Na te wezwania reagują ludzie różnego wieku i znajdują sens swojego życia.


Folder główny/Kazania/Barkoci Aleksander

Sortuj pliki i foldery wg: Daty dodania / Alfabetycznie


FolderKazania 2015 - 2018

18/08/2018 09:58:21

FolderWczasy rodzinne zboru w Polkowicach

14/03/2017 15:50:03

FolderKonferencje w Polkowicach

14/03/2017 15:46:42

FolderKazania do 2014

14/03/2017 15:43:44

FolderCykle tematyczne

14/03/2017 15:05:37
    www.radiopielgrzym.pl     Admin Panel                 Copyright © 2010 Radio Pielgrzym                   Generuj       redakcja@radiopielgrzym.pl